استخدام در شرکت هواپیمایی پیام کیهان

فرم استخدام - هلدینگ پیام کیهان

شرکت پیام کیهان به منظور گسترش فعالیت های خود، افراد باتجربه و متخصص را با توجه به دانش و توانمندی های مرتبط جذب مینماید . توجه داشته باشید که فرصت استخدام در "پیام کیهان" فقط مختص آقایــان میباشد .

- مشخصات فردی:
- انتخاب موقعیت شغلی: (الزامی)

در هنگام انتخاب موقعیت های شغلی، دقت کنید که دارای شرایط اولیه ای که در مقابل هر شغل توضیح داده شده است باشید.

- مهارت در مکالمه ی دیگر زبان ها:

میزان دانش خود را نسبت به توانایی در مکالمه زبان های دیگر اعلام کنید.

- مهارت استفاده از نرم افزارهای مسافری:

میزان مهارت خود را نسبت به استفاده از سیستم های آمادئوس و گابریل اعلام کنید.

- سوابق کاری:
- سوابق تحصیلی:
- سایر موارد:
- توضیحات:

چنانچه دوره آموزشی دیگری را گذرانده اید و یا دارای مهارت های کاری دیگری میباشید در این قسمت ذکر کنید.

برای ثبت و ارسال نهایی فرم، لازم است تا مقادیر کادر سبز رنگ را در قسمت "امنیت ارسال فرم" وارد نمایید .

CAPTCHA
لطفا صبر کنید